MUDr. Dimitris  K A Č A R A S 

       1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Vítejte

Základním cílem fakulty je vychovat kvalitního absolventa připraveného pro praktickou medicínu. Profesionála, který je vybaven chápáním biomedicínských disciplín a zodpovědností vůči základním lidským hodnotám a který obstojí se ctí v mezinárodní konkurenci.

Internista, gerontolog, osteolog, myoskeletální medicína, praktický lékař, chiropraktik,    VŠ pedagog, lékař bez hranic. 

Vítejte na stránkách lékaře

"Když rozpoutáme hádku mezi minulosti a součastností, zjistíme, že jsme ztratili budoucnost" Winston Churchill..naše tělo má také svoji minulost i přítomnost a je na nás jaká bude budoucnost.

Můj život se změnil ve vteřině 24. dubna  2017 - klikněte na obrázek

experience: 34 let praxe

Internista, PL (FVL UK Praha), vedoucí lékař osteologie (Osteocentrum FN Hradec Králové prof. MUDr. Palička), Vertebropathy ( Harvard University UK prof. Dr. Colt), Chef M.D., Ph.D. University Aristoletele of Thessaloniki, Myosceletal Medicine. Nemocnice na Bulovce Praha Doc. MUDr. Hruška, Rehabilitation Klinik in Bad Wildbad, primář ONLP, LDN Vysokomýtská nemocnice, interní a myoskeletální ambulance - Medicentrum Jesenická nemocnice a.s.,  pedagog FVL UK Praha, Ext. Med. Teacher Mayo Clinic Minnesota USA, Lékař bez hranic do 2016 -Doctors Without Borders. 2019 Surgal clinic Brno primář LDN.

terminologie:

TERMINOLOGIE VE VZTAHU K BOLESTI ZAD

Spondylóza - reaktivní změny, osteofyty na okrajích obratlových těl. Význam mají hlavní osteofyty dorzální,
které mohou prominovat do páteřního kanálu nebo zužovat foramen intervertebrale a bývají zdrojem nocicepce, protože dráždí nervové kořeny nebo míšní obaly .
Osteochondróza -
degenerativní zmìny disku s reaktivními osteofyty na obratlových tělech. Místo termínu
osteochondróza se často používá termín diskopatie, který v doslovném překladu postihuje "jen" onemocnění ploténky, nikoliv přilehlých struktur obratle.
Spondylartróza -
degenerativní zmìny na fasetových kloubech. Mùže mít značný klinický význam, protože vede k zúžení foramen intervertebrale.
Spondylolistéza
je vyjádřena ventrálním posunem obratlového těla vzhledem k obratlovému tělu kaudálněji uloženého obratle.
1. dysplastická -
kongenitální, 2× častěji u žen, v segmentu L5-S1.
2. istmická (tzv. pravá olistéza)
- defekt istmu obratlového těla, obvykle nevede ke stenóze kanálu.
3. degenerativní (pseudolistéza) -
degenerativní zmìny ploténky a spondylartróza fasetových kloubù, což vede ke sklouznutí" obratle", vede ke stenóze bederního kanálu.
4. traumatická -
doména akutní traumatologie.
5. patologická -
doprovází někdy systémové kostní choroby, např. osteogenesis imperfecta, achondroplazii, Pagetovu chorobu, revmatoidní artritidu, tumorové metastázy

 Low Back Pain  MAYO CLINIC