MUDr. Dimitris  K a č a r a s  M.D., Ph.D.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Vítejte

Základním cílem fakulty je vychovat kvalitního absolventa připraveného pro praktickou medicínu. Profesionála, který je vybaven chápáním biomedicínských disciplín a zodpovědností vůči základním lidským hodnotám a který obstojí se ctí v mezinárodní konkurenci.

Moderní léčba bolesti páteře


LOW BACK PAIN
                               

Vítejte na stránkách lékaře

"Když rozpoutáme hádku mezi minulosti a součastností, zjistíme, že jsme ztratili budoucnost" Winston Churchill..naše tělo má také svoji minulost i přítomnost a je na nás jaká bude budoucnost.

Internista, gerontolog, osteolog, myoskeletální medicína, praktický lékař, chiropraktik, VŠ pedagog, lékař bez hranic.

experience: 34 let praxe

Internista, PL (FVL UK Praha), vedoucí lékař osteologie (Osteocentrum FN Hradec Králové prof. Dr. Palička), Vertebropathy ( Harvard University UK prof. Dr. Colt), Chef M.D., Ph.D. University Aristoletele of Thessaloniki, Myosceletal Medicine ( Bulovka Praha Doc. Dr. Hruška, Bad Wildbad), primář ONLP, LDN Vysokomýtská nemocnice, interní a myoskeletální ambulance - Medicentrum Jesenická nemocnice a.s.,  pedagog LF UK Praha, Med. Teacher Mayo Clinic USA Minesota, Lékař bez hranic do 2016 -Doctors Without Borders.

Specifikace: témata

TERMINOLOGIE VE VZTAHU K BOLESTI ZAD

Spondylóza - reaktivní změny, osteofyty na okrajích obratlových těl. Význam mají hlavní osteofyty dorzální,
které mohou prominovat do páteřního kanálu nebo zužovat foramen intervertebrale a bývají zdrojem nocicepce, protože dráždí nervové kořeny nebo míšní obaly .
Osteochondróza -
degenerativní zmìny disku s reaktivními osteofyty na obratlových tělech. Místo termínu
osteochondróza se často používá termín diskopatie, který v doslovném překladu postihuje "jen" onemocnění ploténky,
nikoliv přilehlých struktur obratle.
Spondylartróza -
degenerativní zmìny na fasetových kloubech. Mùže mít značný klinický význam, protože vede
k zúžení foramen intervertebrale.
Spondylolistéza
je vyjádřena ventrálním posunem obratlového těla vzhledem k obratlovému tělu kaudálněji uloženého
obratle.
1. dysplastická -
kongenitální, 2× častěji u žen, v segmentu L5-S1.
2. istmická (tzv. pravá olistéza)
- defekt istmu obratlového těla, obvykle nevede ke stenóze kanálu.
3. degenerativní (pseudolistéza) -
degenerativní zmìny ploténky a spondylartróza fasetových kloubù, což vede ke
"sklouznutí" obratle", vede ke stenóze bederního kanálu.
4. traumatická -
doména akutní traumatologie.
5. patologická -
doprovází někdy systémové kostní choroby, např. osteogenesis imperfecta, achondroplazii, Pagetovu
chorobu, revmatoidní artritidu, tumorové metastázy

Informace na tel: +420 608 460 040 CZ, +390 726 186 945  GR, +11 420 777 122 456- USA Mayo clinic

LOW BACK PAIN - MAYO CLINIC

Low back pain is one of the most common reasons people go to the doctor or miss work and a leading cause of disability worldwide. Most people have back pain at least once.

Fortunately, you can take measures to prevent or relieve most back pain episodes. If prevention fails, simple home treatment and proper body mechanics often will heal your back within a few weeks and keep it functional for the long haul. Surgery is rarely needed to treat back pain.

Symptoms

Signs and symptoms of back pain may include:

  • Muscle ache
  • Shooting or stabbing pain
  • Pain that radiates down your leg
  • Limited flexibility or range of motion of the back