Vertebro - myoskeletární bolesti a moderní léčba

                               

"Skutečná cílená léčba chronických a recidivujících silných bolestí páteře ( multifaktoriálních) ambulantní cestou je v dnešní hektické době nedostačující, v tomto čase je správná cesta jedině komplexní přístup, tedy hospitalizace a multioborová spolupráce, která je již od počátku spojena s odborným vyšetřením s cílenou léčbou při hospitalizaci, která pokračuje kontinuálně infuzní analgetickou terapii ev. obstřiky, svodnou anestezii samozřejmě s individuální rehabilitací a přirozeným vyustěním je lázeňská léčba." říká MUDr. D. Kačaras ( 33 let praxe) Toto je moderní přístup k chronickým nemocem pohybového ústrojí, které nám mohou odhalit i jiné příčiny onemocnění s tím, že mají skryté projekce do pohybového ústrojí.

Volejte a objednejte se na tel: +420 608 460 040