Ambulance myoskeletární medicíny

                                 Oddělení následné lůžkové péče Vysokomýtské nemocnice

"Skutečná cílená léčba chronických a recidivujících silných bolestí páteře ( multifaktoriálních) ambulantní cestou je v dnešní hektické době nedostačující, v tomto čase je správná cesta jedině komplexní přístup, tedy hospitalizace a multioborová spolupráce, která je již od počátku spojena s odborným vyšetřením s cílenou léčbou při hospitalizaci, která pokračuje kontinuálně infuzní analgetickou terapii ev. obstřiky, svodnou anestezii samozřejmě s individuální rehabilitací a přirozeným vyustěním je lázeňská léčba." říká prim. MUDr. D. Kačaras ( 33 let praxe) z interní ambulance myoskeletární medicíny z Vysokomýtské nemocnice a Oddělení následné lůžkové péče s kapacitou 120 lůžek spojenou s rehabilitací v jeden celek. Toto je moderní přístup k chronickým nemocem pohybového ústrojí, které nám mohou odhalit i jiné příčiny onemocnění s tím, že mají skryté projekce do pohybového ústrojí.

Volejte a objednejte se v recepci Vysokomýtské nemocnice:

ul. Hradecká 167, Vysoké Mýto

tel: 465 467 210, 211