Ambulance myoskeletární medicíny

                                      Oddělení následné lůžkové péče Vysokomýtské nemocnice