Bolesti zad a deprese

screening deprese v primární péči dotazník PRIME MD2 , zaměřený na dva hlavní příznaky deprese: pokles nálady a ztrátu zájmů. klikni Deprese.pdf

Odpovězte pouze dvě otázky:

Během posledního měsíce mívám smutnou náladu nebo pocity selhání, neúspěchu, nebo beznaděje. ANO/NE

Během posledního měsíce nepociťuji potěšení z věcí, které běžně rád/a dělám, nebo nemám o ně zájem. ANO/NE.